Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

CŠPP pri ŠZŠ Revúca bola zriadená dňa 01.09.2005. Aktívnu činnosť začala 10.01.2006.
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva je poradenské zariadenie, ktoré zabezpečuje komplexnú špeciálnopedagogickú diagnostiku a prognostiku, špeciálnopedagogické intervencie vzhľadom na individuálne špeciálnopedagogické potreby mentálne postihnutých detí.

Personálne obsadenie CŠPP:
Riaditeľka: Mgr. I. Jančíková
Psychológ: Mgr. M. Bottová
Logopéd: p. A. Majlingová
Špeciálny pedagóg: Mgr. J. Fodorová
                                Mgr. E Mesiarová
Sociálny pracovník: D. Nehrerová

Zameranie činnosti:

  • vyhľadávanie detí so špeciálnopedogogickými potrebami MP v spádovej oblasti zariadenia
  • vedenie evidencie detí so špeciálnopedogogickými potrebami MP
  • vedenie dokumentácie o jednotlivých klientov
  • špeciálnopedagogická diagnostika, konzultačná a poradenská činnosť školám a zákonným zástupcom detí,
  • ŠPP predkladá návrhy a podnety na skvalitnenie edukačnej práce s deťmi so špeciálnopedagogickými potrebami MP,
  • pripravuje odborné a vedomostné testy, podieľa sa na príprave špeciálnopedagogických pomôcok,
  • štúdiom odbornej literatúry si pravidelne zvyšuje odbornú úroveň

 

Dokumenty na stiahnutie:

Prihláška na psychologické vyšetrenie.doc (44,5 kB)

Prihláška na ŠP vyšetrenie.doc (66,5 kB)