Organizácia školského roka 2011/2012

 

Školský rok 2011/2012 sa začína 1. septembra 2011, slávnostné otvorenie školského roka a vyučovanie sa začína

5. septembra 2011 /pondelok / a končí sa 31. januára 2012 /utorok/. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne

1. februára 2012 /streda/ a končí sa 29. júna 2012 /piatok/.

 

 

    Prázdniny 

Posledný deň vyuč. pred zač. prázdnin

Termín prázdnin:

Začiatok vyučovania :

     

     Jesenné

27. október 2011

štvrtok

28. október 2011

-31. október 2011

2. november 2011

streda

    Vianočné

22. december 2011

štvrtok

23.december 2011

- 5. január 2012

9. január 2012

pondelok

    Polročné

2.február  2012

štvrtok

3.február 2012

piatok

6.február 2012

pondelok

    Jarné

2.marec 2012

piatok

5.marec -9.marec 2012

12.marec 2012

pondelok

    Veľkonočné

4. apríl 2012

streda

5. apríl –10. apríl 2012

11. apríl 2012

streda

    Letné

29.jún 2012

piatok

2. júl – 31.august 2012

3. september 2012