Hvezdáreň a planetárium v Prešove

Čo je astronómia? Ako vyzerá vesmír? Na tieto otázky dostali odpoveď žiaci našej školy, keď v rámci projektu navštívili Hvezdáreň a  planetárium v  Prešove. Planetárium je astronomické laboratórium, ktoré úspešne napomáha výuke a popularizácii astronómie, prispieva k štúdiu a pochopeniu vesmíru okolo nás a je jedinečným miestom pre pretvorenie vedeckého poznania na emocionálny zážitok. Formou audiovizuálneho programu pod umelou hviezdnou oblohou planetária boli deťom ponúknuté zaujímavé a netradičné pohľady na vesmír, hviezdnu oblohu a našu Zem. Rozšírili si tak nielen svoje poznanie o vesmírnom svete, ale bol to pre nich aj hlboký emocionálny zážitok.