Návšteva OLÚP na Prednej Hore, relaxačné popoludnie vo vitálnom svete

 

    V rámci projektu sa žiaci ŠZŠ v Revúcej zúčastnili výletu na Prednú Horu. Hoci zlatým bodom programu bolo kúpanie sa vo vitálnom svete Rekreačného zariadenia Predná Hora, veľmi zaujímavá bola i exkurzia v OLÚP, n.o. Predná Hora. Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora sa nachádza v historickej budove bývalého bulharského cára Ferdinanda Coburga. Žiaci si prezreli  krásne vynovenú budovu ústavu, ktorý začal svoju činnosť ako tuberkulózne sanatórium. Dnes sa tu liečia drogové závislosti všetkých druhov. V zaujímavej prednáške MUDr. Stanislava sa dozvedeli o príčinách, postupe liečby i prevencii drogových závislosti.

Ďalším zaujímavým miestom bol poľovnícky zámoček, v ktorom je vystavená expozícia bulharského cára Ferdinanda Coburga. „Jeho Veličenstvo cár Ferdinand Coburg prišiel na Muráň na drevenom aute, rozhadzoval deťom peniaze a cukríky“.  Touto vetou vraj začína svoje rozprávanie každý, kto si ešte pamätá časy, keď na Muráň a Prednú Horu zavítal bulharský cár Ferdinand Coburg.

A to najlepšie prišlo nakoniec. Vitálny svet v Rekreačnom zariadení Predná Hora bol pre žiakov niečim úplne novým. Sauny,vírivky, bazény...nevedeli, kde skôr nakuknúť. Veď to bolo ich prvé stretnutie s takýmto prostredím. Bolože to radosti a šantenia a problém dostať ich z vody von. Utčite odstránili jarnú únavu a načerpali nové sily.