Svetový deň Zeme - Vyčistime si Slovensko

 

V piatok 22. apríla 2011 si ľudia na celom svete pripomenú Svetový deň Zeme. Pri tejto príležitosti vyzýva Ministerstvo životného prostredia SR všetkých z vás, ktorým leží na srdci čistota našej prírody a stav životného prostredia, k zapojeniu sa do akcie "Vyčistime si Slovensko." Akcia je zameraná na zbieranie odpadu, čistenie prírody a iné aktivity s cieľom zvýšenia ekologického povedomia obyvateľov Slovenska.

 

,,ZEM NEPOTREBUJE NOVÉ KONTINENTY, ALE NOVÝCH ĽUDÍ“

                                                                                              JULES VERNE

 

18. apríl 2011 /pondelok/

Akcia: Čistenie lesného chodníka

Žiaci I. stupňa: 1. – 4. ročník

Lokalita: Za Laca, Revúca

Čas : 09:45 – 11:30

Zodpovední : triedni učitelia

 

 

19. apríl 2011/utorok/

Akcia: Čistenie rieky Muránky

Žiaci: 5.A, 6.A, 9.A triedy

Lokalita: za Laca, Revúca

Zodpovední: pedagogickí zamestnanci

Čas : 09:45 – 11:30

 

Akcia: Likvidácia skládky odpadu pri škole

Žiaci: 7.A, 8.A, 8.B

Lokalita: ŠZŠ, Jilemnického 94/3, Revúca

Zodpovedný: pedagogickí zamestnanci

Čas: 09:45 – 11:30