Čistenie lesného chodníka

 

18. apríl 2011 /pondelok/

 

Akcia: Čistenie lesného chodníka

Žiaci I. stupňa: 1. – 4. ročník

Lokalita: Za Laca

Čas : 09:45 – 11:30

Zodpovední : triedni učitelia