Likvidácia skládky odpadu pri škole

 

19. apríl 2011 /utorok/

Akcia: Likvidácia skládky odpadu pri škole

Žiaci: 7.A, 8.A, 8.B

Lokalita: ŠZŠ adresa

Zodpovedný: ped. Z.

Čas: 09:45 – 11:30