Sviatok všetkých detí

06.06.2011 22:01

1. júna pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa aj žiaci našej školy ako každý rok dočkali svojho obľúbeného sviatku. S cieľom urobiť im radosť a s doznievajúcimi spomienkami v mysli na nedávne majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, sme zmenili náš školský pozemok na športovisko v duchu akejsi letnej kondičnej prípravy hokejistov. Z našich žiakov na 1. stupni sa šmahom ruky stali nádejní hokejoví hráči nielen výzorom- teda pomaľovanými tvárami, ale i vlastnou šikovnosťou a zdatnosťou. Preukázali ju v rôznych športových disciplínach, ktoré sme v tento výnimočný deň pre nich radi pripravili. Nezaháľali ani žiaci 2. stupňa, ktorí si v priestoroch CVČ vyskúšali silu i obratnosť v rôznych športových disciplínach. Odmenou pre nás všetkých bol smiech detí, ktorý znel počas celého dopoludnia.