Zverejnenie zmlúv

Č. zmluvy: 203/2009/1.1/OPV/D03
Rezort: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
Dodávateľ: Špeciálna základná škola, Jilemnického 94/3, 050 01 Revúca
IČO: 35985259
Názov zmluvy: Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 

82=CB=87vratn=C4=82=C2=A9ho=5Ffinan_= ÄŤnĂ©ho_prĂ-spevku_-_text.pdf (222,1 kB)

82=CB=87vratn=C4=82=C2=A9ho=5Ffinan_= ÄŤnĂ©ho_prĂ-spevku_-_scan.pdf (271,1 kB)