Recyklačný program RECYKLOHRY

 

Triedime odpady v rámci Recyklohier

 Śpeciálna základná škola v  Revúcej sa zapojila do školského recyklačného programu Recyklohry. Program usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili.

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o triedení odpadov u mladej generácie a tiež zaistiť recykláciu drobných elektrozariadení v čo najvyššej miere.

 V rámci projektu Recyklohry bola naša škola vybavená zbernou nádobou na vyradené drobné elektrozariadenia. Zberná nádoba poskytnutá spoločnosťou ASEKOL SK je umiestnená  na chodbe v budove Špeciálnej základnej školy. 

 Každý žiak bude môcť do školy nosiť nepotrebné drobné elektrospotrebiče (napríklad starý mobil, kalkulačku, telefón, elektrohračku, drobné počítačové vybavenie, discman alebo MP3 prehrávač, rádio ale tiež napríklad varnú kanvicu, kulmu, fén, atď.).

 Naši žiaci sa môžu zapojiť tiež do zábavných hier a súťaží, výtvarných či fotografických úloh   a kvízov z oblasti triedenia a recyklácie odpadov, ktoré bude organizátor projektu zadávať.

 Za nazbierané drobné elektrozariadenia a splnené úlohy získa naša škola body, za ktoré  si žiaci  budú  môcť obstarať rôzne učebné pomôcky, hry aj vybavenie pre voľný čas. Katalóg odmien a ďalšie informácie o projekte sú nám k dispozícii na stránke www.recyklohry.sk.

Rodičia, aj vy sa môžete do Recyklohier zapojiť. Ak máte doma vyradené drobné elektrospotrebiče, venujte ich svojim deťom. Zaistíte tak ich recykláciu a svojim deťom pomôžete získať body na nákup odmien.

Ako prvý žiak našej školy, ktorý sa zapojil do separovaného drobného  elektroodpadu, bol žiak 7.A triedy Marian Makula. Doniesol rádio a mobilný telefón, ktoré už doslúžili.