APRÍL - MESIAC LESOV

                                   

               Edukačná výstava ,,Tatry nezomreli“

 

            V priestoroch našej školy sa uskutočnila edukačná výstava, ktorú pre inštaláciu ponúka OZ TATRY.  Výstava predstavuje zjednodušený, ale komplexný pohľad na niekoľko tém v podobe 138 zalaminovaných obrazov: veterná kalamita zo dňa 19.11.2004, TANAP, vývoj lesa, úloha mŕtveho dreva v lese, biodiverzita a aktivity k záchrane prirodzených lesov. Tvorilo ju  množstvo informácií, dokumentov a fotografií.

Výstava iniciovala žiakov  k napísaniu slohových prác a k vyhľadávaniu a spracovaniu informácií o vysokých Tatrách z internetových stránok.

Ďakujeme občianskemu združeniu Tatry, ktoré nám materiál zapožičalo.

                                                                                                                        Mgr. Héželová, Mgr. Kiš     

                              

                        

 

                    

                             

 

                              Návšteva Lesnej škôlky

 

Dňa 28.3. 2012 sa žiaci 8.A ŠZŠ zúčastnili na exkurzii v Lesnej škôlke, ktorá patrí pod Mestské lesy, s.r.o. Revúca. Činnosť je zameraná na pestovanie semenáčikov, lesných a okrasných drevín. Zamestnankyňa odborným a pútavým spôsobom oboznámila žiakov o starostlivosti a spôsoboch pestovania lesných drevín. Ďakujeme Ing. Szabovi, že nám umožnil a sprístupnil túto zaujímavú návštevu.

 

                                                   

                   

                   

 

Marecmesiac knihy

Mesiac knihy si žiaci ŠZŠ pripomenuli návštevou Mestskej knižnice S. Reussa v Revúcej.  

Dňa 1. marca spoločne navštívili oddelenie pre deti a mládež. Pani knihovníčka Viera Kasperová   mala pre nich pripravené pútavé rozprávanie o vzniku prvých kníh, hádanky, rozprávky. Žiaci si spoločne zasúťažili a preverili svoje znalosti o knihách.                      

Z knižnice odchádzali spokojní s peknými  zážitkami a spomienkami. 

                                             

                                  

                                

 

 

                                                  Kreativita na snehu

V tomto roku nás príroda obdarila bohatou nádielkou snehu. I keď dospelým sa to niekedy nepáči, deti  majú zo snehu veľkú radosť. Aj deti z ŠKD ŠZŠ v Revúcej sa vedia na snehu poriadne vyšantiť. No tentoraz sa pre nich stal sneh príležitosťou na prejavenie kreativity. Deti prvého, druhého a tretieho výchovného oddelenia sa  pod vedením vychovávateliek pustili do modelovanie postavičiek. Každý  podľa svojej fantázie. Posúďte, ako sa im to podarilo.

                                                                                                                                             

                        

                                                                  

Škola v prírode

Týždeň v Heľpe

23.10.2011 22:14
    Druhý októbrový týždeň si budú naši žiaci pamätať hádam aj celý život. Boli sme totiž v škole v prírode spojenej s plaveckým výcvikom. Druhým domovom sa nám na celý týždeň stal penzión Majk v Heľpe. V pondelok odcestovalo 12 žiakov, ktorí museli splniť...

                           

                      Škola v prírode - Heľpa 

Čo je nové

Výberové konanie na funkciu riaditeľa ŠZŠ Revúca

09.10.2011 21:33
  Krajský školský úrad v Banskej Bystrici v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Špeciálnej základnej školy v Revúcej.  Kvalifikačné predpoklady : Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadovaného...

Recyklohry

30.09.2011 21:16
  Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o triedení odpadov u mladej generácie a tiež zaistiť recykláciu drobných elektrozariadení v čo najvyššej miere. V rámci projektu Recyklohry bola  naša škola vybavená zbernou nádobou na vyradené drobné elektrozariadenia. Zberná nádoba...

Turnaj v minifutbale

23.09.2011 21:15
  September je mesiac, kedy sa žiaci po oddychu a letných hrách vracajú späť do školských lavíc. Niektorí sa tešia viac, niektorí menej. Veď rozlúčiť sa s letom a s  letnými hrami nie je pre deti také jednoduché. Preto sme sa im rozhodli tento prechod trocha spríjemniť....

Športové hry zamestnancov škôl

„Špeciálna pevnosť Boyard“

01.07.2011 11:18
  Športové hry zamestnancov revúckych škôl – „Špeciálna pevnosť Boyard“   Piatok 01. 07. 2011 bol prvým prázdninovým dňom nielen pre žiakov, ale aj pre všetkých pedagógov. Už tradične sa v tento deň  konajú Športové hry zamestnancov revúckych škôl. Táto udalosť je...

Archív

Sviatok všetkých detí

06.06.2011 22:01
1. júna pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa aj žiaci našej školy ako každý rok dočkali...

Športové hry

26.05.2011 21:26
1. júl už tradične patrí zamestnancom revúckych škôl a školských zariadení. Každoročne sa v tento...