Čistenie rieky Muránky

19. apríl 2011 /utorok/

 

Akcia: Čistenie rieky Muránky

Žiaci: 5.A, 6.A, 9.A triedy

Lokalita: za Laca

Zodpovední: pedagogickí zamestnanci

Čas : 09:45 – 11:30