Kaštiel Betliar

 

V údolí rieky Slaná severozápadne od Rožňavy na východnom Slovensku stojí „rozprávkový“ dvojposchodový kaštieľ Betliar so štyrmi nárožnými vežami - reprezentačné lovecké sídlo uprostred nádherného anglického parku s romantickými stavbami, umelou jaskyňou a vodopádom. Exkurzia v rámci projektu umožnila našim žiakom  konkretizovať získané poznatky, poznávať predmety priamo v pôvodnom prostredí a typických podmienkach. Najviac ich zaujali  expozície vypreparovaných zvierat,  interiér s dobovým nábytkom, ale aj historická knižnica, zbierky obrazov a loveckých zbraní.