Muránsky hrad

Zrúcanina hradu sa nachádza na brale zvanom Cigánka, na území chránenej krajinnej oblasti Muránska Planina severne od obce Muráň. Patrí k naším najvyššie položeným hradom a svojim rozsahom medzi najrozsiahlejšie hradné lokality.  Najlepší prístup na hrad je náučným chodníkom z obce Muráň.
Dňa 20. apríla 12 žiakov  spolu so svojimi učiteľmi a dobrovoľnými ochrancami prírody p. Hromadom a p. Verkinom zrúcaniny tohto hradu navštívili. Cesta na hrad ponúkala  túru prebúdzajúcou sa jarnou prírodou. Oddych tvorili malé zastávky pri orientačných a informačných tabuliach. Dozvedeli  sa o flóre a faune Muránskej planiny. Na hrade dýchal duch histórie v každom rohu. Najviac ich nadchli pohľady z horských výšin. Po náročnej prechádzke sa tešili na prvú tohtoročnú opekačku. Celou cestou z hradu sa rozprávali o dojmoch, ktoré im táto akcia dala.